Eg veit ikkje, eg

For at hovudet skal sleppa å vita kva halen held på med, må eg flyga svært fort. Skal tru om lyshastigheita er nok?

Slik halsing er stressande, men til all lukke har eg gravitasjonen, slik at eg kan flyga i ring.

Då veit eg ikkje om eg har teke halen att ein eller fleire gonger, så kunnskapsmangelen er der ennå.

Men eg har ein stabil situasjon: nullpunkta mine ligg i ro.